Θεωρίες Δημοκρατίας

Στάθης Μπάλιας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας, των αξιών και των θεσμών της δημοκρατίας και η εμβάθυνση στα θεωρητικά και ηθικο-πολιτικά ζητήματα που ανέδειξαν οι θεωρίες της δημοκρατίας. Το μάθημα θα εστιάσει στην έννοια της πολιτειότητας, στις διαφορές ανάμεσα στην αρχαιοελληνική και τη σύγχρονη εκδοχή της και στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολίτη. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να μπορούν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να καλλιεργούν τις δημοκρατικές αξίες και την πολιτειότητα στη σχολική τάξη.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται το μοντέλο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, οι κλασικές θεωρίες της δημοκρατίας (J. Locke, J. J. Rousseau, Montesquieu, J. S. Mill), η μαρξιστική κριτική της δημοκρατίας και τα θεωρητικά μοντέλα των υποστηρικτών της συμμετοχικής δημοκρατίας. Στο μάθημα γίνονται αναφορές και παραλληλισμοί με τη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία ώστε να κατανοηθούν οι επιδράσεις των κλασικών θεωρητικών στη διαμόρφωση και την εξέλιξή της. Αναλύεται η έννοια της πολιτειότη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο