Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις (στους) φοιτήτριες (-ές) να εξοικειωθούνμε αντικείμενα, γεγονότα,  φαινόμενα, έννοιες, μεθόδους καθώς και το πολιτισμικό περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών. 

Κωδικός: PN1431
Κατηγορία: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα "Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι".

Εισαγωγή στις έννοιες, τις μεθόδους και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Φυσικών Επιστημών.

Εισαγωγή στις ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων σωμάτων.

Εισαγωγή στα θερμικά φαινόμενα και τις έννοιες "θερμοκρασία" και "θερμότητα".

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5839
Αρ. Προβολών :  38512

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις