Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στα βασικά στάδια σχεδιασμού, εκπόνησης και συγγραφής μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας.

Κωδικός: PN1430
Κατηγορία: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα συνιστά μια εισαγωγή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας. Περιγράφει τους στόχους και τους τομείς της εκπαιδευτικής έρευνας, δίνει μια πρώτη εικόνα για τις στρατηγικές της και αναφέρεται στο επιστημολογικό υπόβραθρό της.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στη διατύπωση του προβλήματος της εκπαιδευτικής έρευνας και εξετάζει αναλυτικότερα δύο στρατηγικές για την πραγματοποίησή της: την επισκόπηση και την πειραματική έρευνα. Επιπλέον παρουσιάζει μερικά παραδείγματα εφαρμογής αυτών των δύο στρατηγικών.

Η τρίτη ενότητα ασχολείται με τις τεχνικές έρευνας και της επεξεργασίας δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα. Ειδικά παρουσιάζει την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης ως μέσα για συλλογή δεδομένων μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας. Στη συνέχεια εξετάζει τρόπους καταγραφής, κατηγοριοποίησης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων. Επιπλέον δίνονται παραδείγματα για τα παραπάνω στοιχεία της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας.

Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει οδηγίες για τη συγγραφή εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας. Σε αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία για τις βασικές ενότητες του κειμένου της έρευνας και των λειτουργικών κριτηρίων για τον έλεγχό του.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1934
Αρ. Προβολών :  12118

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις