Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στάθης Μπάλιας

Περιγραφή

Περιγραφή/σκοπός του μαθήματος: Η ιστορική και η πνευματική σταδιοδρομία της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η σχέση της με τη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική δημοκρατία. Η κατανόηση της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη δημοκρατία και για την προώθηση των ανθρωπιστικών ιδανικών της, ειδικά μέσα από την εκπαίδευση. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τρόποι, οι μαθησιακές μέθοδοι και οι πρακτικές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των οποίων μαθαίνονται να ασκούνται και να είναι σεβαστά των ανθρώπινα δικαιώματα στις κοινωνικές σχέσεις και στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Συγκεκριμένα αναλύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα : α) σε σχέση με τη σύγχρονη δημοκρατία και τη νεωτερικότητα, β) από τη σκοπιά των πνευματικών τους καταβολών (ελληνική αρχαιότητα, χριστιανισμός, φυσικό δίκαιο, Μεταρρύθμιση), γ) από τη σκοπιά του περιεχομένου τους (η εννοιολογική διάκριση σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα), δ) στο πλαίσιο της ιστορικής ανάδυσής τους (Αμερικανική, Γαλλ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο