Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια ΙΙ

Δημήτρης Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις (στους) φοιτήτριες (-ές) να εξοικειωθούνμε αντικείμενα, γεγονότα,  φαινόμενα, έννοιες, μεθόδους καθώς και το πολιτισμικό περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών, ως συνέχεια του μαθήματος "Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι".

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα "Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια ΙΙ".

Εισαγωγή στα ηχητικά φαινόμενα και τις κυματικές έννοιες.

Εισαγωγή στη διάδοση του φωτός και τις χρωματικές ακτινοβολίες.

Εισαγωγή στις ενεργειακές αλυσίδες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1264
Αρ. Προβολών :  6321

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -