Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια ΙΙ

Δημήτρης Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις (στους) φοιτήτριες (-ές) να εξοικειωθούνμε αντικείμενα, γεγονότα,  φαινόμενα, έννοιες, μεθόδους καθώς και το πολιτισμικό περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών, ως συνέχεια του μαθήματος "Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι".

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτήτριες/-ές που θα επιλέξουν το μάθημα αυτό πρόκειται αφ? ενός να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με την πειραματική προσέγγιση των θεμάτων που έχουν ήδη μελετήσει στο υποχρεωτικό μάθημα  «Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι» και αφ? ετέρου να συσχετίσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες με την πρακτική άσκηση σε ζητήματα Φυσικών Επιστημών στα νηπιαγωγεία. Το μάθημα συνδέεται με την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος και κάθε ενότητα θα συνδέεται με τις γνωστικές δυνατότητες των παιδιών της Προσχολικής Ηλικίας καθώς και με δραστηριότητες που είναι δυνατόν να σχεδιασθούν και πραγματοποιηθούν στο νηπιαγωγείο.

Διδάσκοντες

Κολιόπουλος Δημήτρης

Καθηγητής

Βιβλιογραφία

1. Κουμαράς, Π. (2015). Μονοπάτια της σκέψης στον κόσμο της Φυσικής. Εκδ. Gutenberg.

2. Κολιόπουλος Δ. (2014). Η ενέργεια στην εκπαίδευση. Εκδόσεις Ίων.

3. Κουμαράς, Π., Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της φυσικής, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη

4. Hewitt, P. (2004). Οι έννοιες της φυσικής. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα "Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια ΙΙ".

Εισαγωγή στα ηχητικά φαινόμενα και τις κυματικές έννοιες.

Εισαγωγή στη διάδοση του φωτός και τις χρωματικές ακτινοβολίες.

Εισαγωγή στις ενεργειακές αλυσίδες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  640
Αρ. Προβολών :  4110

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -