Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών

Δημήτρης Κολιόπουλος

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να αναλύουν, σχεδιάζουν και αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Διερευνάται ο σύγχρονος ρόλος των επιστημονικών και τεχνολογικών μουσείων στη μελέτη του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος καθώς και η εξέλιξή τους από μουσεία συλλογών σε ολοκληρωμένα επιστημονικά και τεχνολογικά κέντρα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα, μέθοδοι και τεχνικές εργασίας στα επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία και συζητείται η σχέση μουσείου - σχολείου ως ερευνητικού αντικειμένου. Η έμφαση δίδεται στην προσχολική εκπαίδευση. Τέλος, διερευνάται η «μεταφορά» της αντίληψης του επιστημονικού και τεχνολογικού μουσείου στο νηπιαγωγείο μέσω των δραστηριοτήτων της επιστημονικής έκθεσης και της δραματοποίησης.

Κωδικός: PN1404
Κατηγορία: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στοιχεία έκθεσης και ερμηνείας των μουσείων ΦΕΤ. Κατηγορίες μουσείων ΦΕΤ

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μουσείων ΦΕΤ. Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

Εισαγωγή στο μάθημα Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2777
Αρ. Προβολών :  22777

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις