Πτυχιακες Εργασίες Καθ. Σπ. Βλάσση

Σπυρίδων Βλάσσης

Περιγραφή

Στα συνηθισμένα ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας σήματος το προς επεξεργασία σήμα είναι παραδοσιακά ή η τάση ή το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλεκτρονικά συστήματα-κυκλώματα που επεξεργάζονται σήμα τάσης ονομάζονται συστήματα κατάστασης τάσεως (συστήματα voltage mode). Αντίστοιχα, τα ηλεκτρονικά συστήματα-κυκλώματα που επεξεργάζονται σήμα ρεύματος ονομάζονται συστήματα κατάστασης ρεύματος (συστήματα current mode). Τα σήματα προς επεξεργασία είναι παντοτε μια συνάρτηση του χρόνου.

Σε πολύ μοντέρνα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνολογίας αιχμής η πρωτοτυπία είναι το εξής : το προς επεξεργασία σήμα είναι ο ίδιος ο χρόνος και ονομάζονται συστήματα κατάστασεως χρόνου (time mode συστήματα). Ως χρόνος-σήμα προς επεξεργασία σε αυτά τα σύστήματα εννοείται ότι είναι μια χρονική καθηστέρηση (ή χρονική διαφορά) παλμών τάσεως σε σχέση με παλμό τάσεως αναφοράς ή της χρονικής διαφοράς μεταξύ δύο παλμών τάσεων ή το εύρος παλμών τάσης σταθερής συχνότητας (duty cycle).

Οι τεχνολογίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο