Μοντέρνα Φυσική (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021) (TAC448)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή
  1. Κβαντισμός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, κβαντικές καταστάσεις του φωτός (number states, coherent states, squeezed states). 
  2. Θεωρία διαταραχών και εφαρμογή της στην Κβαντική Οπτική. 
  3. Αλληλεπίδραση ύλης ακτινοβολίας-Hμικλασική προσέγγιση. 
  4. Το σύστημα δύο επιπέδων.
  5. Αλληλεπίδραση ύλης ακτινοβολίας-Κβαντική προσέγγιση.
  6. Βασικές αρχές της θεωρίας κβαντικής πληροφορίας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις