Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Γεώργιος Λευθεριώτης

Περιγραφή

Μορφές ενέργειας. Ενεργειακές ανάγκες. Πηγές ενέργειας. Ενεργειακές μετατροπές. Ηλιακή ακτινοβολία. Αιολική ενέργεια. Γεωθερμία. Υδατοπτώσεις, παλίρροιες, κύματα. Άλλες ανανεώσιμες ή ήπιες ενεργειακές πηγές.  Πυρηνική ενέργεια.

 

Ηλιακή ενέργεια. Θερμική μετατροπή. Επίπεδοι συλλέκτες. Επιλεκτικές επιφάνειες. Συγκεντρωτικά συστήματα. Ηλιακές Λίμνες. Παθητικά ηλιακά συστήματα. Φωτοβολταϊκά στοιχεία. Φωτοηλεκτρική μετατροπή. Φωτογαλβανικά στοιχεία. Μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια με ενδιάμεσο θερμικό μετασχηματισμό.

 

Αιολική Ενέργεια. Η φύση του ανέμου και η στατιστική περιγραφή του. Διαθέσιμη ισχύς του ανέμου. Τύποι αιολικών μηχανών. Απόδοση αιολικής μηχανής οριζόντιου άξονα και απώλειες. Χρήση των αιολικών μηχανών για ηλεκτροπαραγωγή. Ενεργειακοί υπολογισμοί-διαστασιολόγηση. Μέθοδοι ελέγχου των ανεμογεννητριών. Αιολικά πάρκα.

 

Υδροηλεκτρική Ενέργεια. Υπολογισμός του διαθέσιμου υδροδυναμικού. Καμπύλη διάρκειας παροχών. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Τύποι υδροστροβίλων. Ενεργειακοί υπο

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

?Εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με την έννοια της ενέργειας ως φυσικό μέγεθος και ως κοινωνικό αγαθό.
?Ανάδειξη της ανάγκης για στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
?Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά φάσματος και έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης και εμπέδωση της εξάρτησής τους από τη σχετική θέση ήλιου-γης
?Παρουσίαση των σημαντικότερων εφαρμογών συγκέντρωσης και μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας.
?Παρουσίαση στοιχείων εκμετάλλευσης της  ηλιακής ενέργειας ανα τον κόσμο.
?Εισαγωγή στη φυσική των ημιαγωγών και της επαφής p-n, ως θεμελιώδη στοιχεία της θεωρίας των ΦΒ
?Ενεργειακοί υπολογισμοί και στοιχεία απόδοσης ΦΒ στοιχείων/πάνελ με τη βοήθεια του ισοδύναμου ηλεκτρικού κυκλώματος
?Παρακολούθηση της εξέλιξης τεχνολογιών ΦΒ μέχρι και τα ΦΒ 3ης γενιάς
?Στοιχεία αγοράς τεχνολογίας ΦΒ
?Γνωριμία με γενικά φαινόμενα υδρολογίας
?Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης κατακρημνισμάτων
?Φυσικό και μαθηματικό υπόβαθρο υπολογισμού παροχών σε ανοιχτα/κλειστά κανάλια, σωλήνες πιέσεως. Σύνδεση με τις παροχές υδροηλεκτρικών και ενεργειακοί υπολογισμοί επί αυτών.
?Εξοικίωση με υδρογραφήματα, διαγράμματα καμπύλης παροχών, διάγραμμα Moody, διάγραμμα ειδικής ενέργειας
?Γνωριμία με εξειδικευμένα υδραυλικά φαινόμενα (άμλα, πλήγμα, σπηλαίωση, κύματα νερού)
?Γνωριμία με την αιολική ενέργεια, την εξέλιξη των ανεμογεννητριών και την έκταση της διείσδυσής τους στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, μέσω στατιστικών στοιχείων και κατάλληλου φωτογραφικού υλικού
?Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τις θεμελιώσεις αρχές της ρευστομηχανικής και της αεροδυναμικής.
?Εφαρμογή των παραπάνω εννοιών για την ανάλυση και κατανόηση της σχεδίασης των αεροτομών
?Παρουσίαση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ρευστών και του ρόλου τους στη διαμόρφωση του είδους της ροής γύρω από αεροτομές.   
?Κατηγοριοποίηση αιολικών μηχανών
?Κινητήρια δύναμη: Οπισθέλκουσα
?Κινητήρια δύναμη: Άντωση
?Σχεδίαση μηχανών οριζόντιου αξονα
?Παρουσίαση της κίνησης του ανέμου ως ρευστό
?Παρουσίαση των μεθόδων μέτρησης των ιδιοτήτων του ανέμου (εξοπλισμός) και των χαρτών αποτύπωσης του αιολικού δυναμικού (τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου)
  • Απόδοση αιολικών μηχανών και λειτουργία τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0