ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ (EEC427)

Βασίλειος Λουκόπουλος

Περιγραφή
Παρακάτω δίνονται τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής μετά την περάτωση των μαθημάτων της Μηχανικής των Ρευστών. Επίσης ακολουθούν οι θεματικές ενότητες του μαθήματος. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι πρώτες ενότητες (1-8) αφορούν τη θεωρία του μαθήματος ενώ το τελευταίο αρχείο (pdf) περιέχει ένα συγκεντρωτικό υλικό που αφορά ενδεικτικά παραδείγματα από όλες τις θεματικές ενότητες.
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να 
1. Να γνωρίζει τις ιδιότητες των ρευστών. 
2. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των ρευστών (Νευτώνεια, μη Νευτώνεια, Ιδανικά), καθώς και τα διάφορα είδη ροής (στρωτή, τυρβώδης, μόνιμη, μη μόνιμη, στροβιλή, αστρόβιλη, κ.λπ.). 
3. Να μπορεί να μελετά ρευστά σε κατάσταση ισορροπίας. 
4. Να μπορεί να μελετά ρευστά τα οποία βρίσκονται σε κίνηση. 
5. Να μπορεί να μελετά την δυναμική των ρευστών. 
6. Να μπορεί να εφαρμόζει τις κινηματικές εξισώσεις (συνέχειας,
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Περιγραφή Βασικών αρχών της Μηχανικής των Ρευστών.

Ανάλυση της μεταβολή της πιέσεως μετά της αποστάσεως για ένα ρευστό σε ισορροπία, καθώς και της ισορροπίας του ρευστού υπό την επίδραση ενός καθολικού πεδίου δυνάμεων.
Μέθοδοι περιγραφής της κινήσεως ρευστού.
Μετάθεση, περιστροφή, γραμμική και γωνιακή παραμόρφωση του ρευστού.
Θεμελιώδεις αρχές της Δυναμικής των ρευστών και μαθηματική διατύπωση αυτών.

Δεύτερο αξίωμα του Newton και εξισώσεις Euler, θεώρημα Bernoulli.

Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων, εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών.
Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, eξίσωση ενέργειας, aκριβείς λύσεις των κινηματικών εξισώσεων.

Αναλυτικές ασκήσεις από τις δέκα (8) θεματικές ενότητες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  11224
Αρ. Προβολών :  31992