Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής

Παναγιώτα-Ελευθερία Χριστοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στην Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο οπτικό μερος του φασματος κι έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη λήψη, επεξεργασία και ανάλυση αστρονομικών δεδομένων. Περιέχει θέματα που σχετίζονται με:

  • την κατανόηση της λειτουργίας των τηλεσκοπίων και των ανιχνευτών CCD
  • την βασική επεξεργασία εικόνας με CCD (βοηθητικές εικόνες βαθμονόμησης) και την ανάλυση σφαλμάτων
  • την προετοιμασία παρατηρήσεων (εύρεση αντικειμένων, επίδραση ατμόσφαιρας)
  • την εκμάθηση αστρονομικών πακέτων IRAF/DS9 για την ανάλυση και την επεξεργασία εικόνας (έκθεση, τεχνικές IRAF)
  • την φωτομετρία (φωτομετρικά συστήματα, ατμοσφαιρική απόσβεση, πρότυποι αστέρες, βαθμονόμηση συστήματος τηλεσκοπίου ?κάμερας)
  • την εξαγωγή πληροφορίας από αστρονομικές βάσεις δεδομένων

Επειδή η ανάλυση γίνεται σε περιβάλλον LINUX, θα προηγηθούν εισαγωγικά μαθήματα εκμάθησης στο περιβάλλον των υπολογιστών του Εργαστηρίου Αστροφυσικής

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μία εισαγωγή στα Linux, ένα από τα πιο ευρεύως διαδεδομένα λογισμικά παγκοσμίως.

Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στο αστρονομικό πρόγραμμα IRAF. Το IRAF αποτελεί σημαντικό εργαλείο κάθε επαγγελματία αστρονόμου και υποστηρίζεται από  τα UNIX.  Σε αυτή την ενότητα ο χρήστης έρχεται σε επαφή με την βάση της δημιουργίας των UNIX, καθώς και με τις βασικές εντολές του λογισμικού αυτού.

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και ουσιαστκά γίνεται εκμάθηση περισσότερων εντολών του IRAF.

Η συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύεται την χρήση της εντολής CL του IRAF. Αναφέρονται ορισμένα τεχνάσματα τα οποία μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν με την συγκεκριμένη εντολή.

Η εννοια του οπτικού βάθος είναι πολύ σημαντική στην παρατηρησιακή αστροφυσική. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει πληροφορίες αλλά και ασκήσεις σχετικές με την παραπάνω έννοια.

Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει ασκήσεις που βοηθούν στην εξοικείωση των φοιτητών με τα μεγέθη των τηλεσκοπιων όπως ο εστιακός λόγος και η διακριτική ικανότητα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις