Ιατρική Φυσική

Γεώργιος Παναγιωτάκης, Ελένη Κωσταρίδου, Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, Γεώργιος Καγκάδης

Περιγραφή

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης.

Παραγωγή, διάδοση και μέτρηση βιοδυναμικών.

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπείας, Πυρηνικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας. Αρχές λειτουργίας απεικονιστικών συστημάτων στην Ιατρική (Υπερηχογράφοι, γ-κάμερα, Υπολογιστικός Τομογράφος, Τομογράφος εκπομπής ποζιτρονίων, τομογράφος πυρηνικού Μαγνητικού συντονισμού).

Ειδικά θέματα φυσικής εφαρμοσμένης στην Ιατρική.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις