Μηχανική - Ρευστομηχανική (PCC101)

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Περιγραφή

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος 

Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές: 

1. Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους 
      (α) της Μηχανικής του υλικού σημείου  
      (β) της Μηχανικής του στερεού σώματος  
      (γ) της Μηχανικής των ρευστών 
2. Να έχουν αναπτύξει τη φυσική τους διαίσθηση και να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να μπορούν να επιλύουν εφαρμόζοντας τις γνώσεις αυτές προβλήματα και να επεξηγούν σχετικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής. 

Δεξιότητες 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 
1. Ικανότητα να επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση σε βάθος των βασικών εννοιών, αρχών και νόμων που σχετίζονται με τη Μηχανική του υλικού σημείου, τη Μηχανική του στερεού σώματος και τη Μηχανική των ρευστών. 
2. 2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών στην επίλυση σχετικών σύνθετων προβλημάτων. 
3. 3. Ικανότητα κριτικής σκέψης ώστε να μπορούν να αξιολογούν, να αναλύουν και να συσχετίζουν τις

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ιστορική αναδρομή της Φυσικής

Εισαγωγικές έννοιες

Κίνηση  Υλικού σημείου  σε τρείς διαστάσεις 

Νομοι κίνησης του Νευτωνα

Εργο και ενέργεια

Ορμη και κρούσεις

Περιστροφικές Κινήσεις, Ροπή, Κύλιση και Στροφορμή

Ισορροπια

Ταλαντώσεις

Βαρύτητα

Μηχανικη των ρευστών

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  25201
Αρ. Προβολών :  122746

Ημερολόγιο