ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μιχαήλ Παρούσης

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζεται το δίκαιο ως μέρος της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ σε αντίστιξη μνε την ηθική, την πολιτική και την οικονομία. Το δίκαιο εντάσσεται στην γενικότερη έννοια της ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και εξετάζεται ως προς την ειδοποιό του διαφορά σε σχέση μεμ άλλες κανονιστικές μορφές. Το βασικό ζήτημα της Φιλοσοφίας του Δικαίου παραμένει η ανάλυση του θεμελίου της ισχύος του σε μια κοινωνία οργανωμένη σε κράτος δικαίου με σεβασμό σε ηθικοπολιτικές αρχές δικαιοσύνης, όπως αυτές εκφράζονται μέσω των ανθρωπίνων συνταγματικών δικαιωμάτων. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Εισαγωγή στην έννοια της Φιλοσοφίας του Δικαίου

Ο ορισμός του Δικαίου

Δισσοί λόγοι

Η έννοια της δικαιοσύνης

Ισχύς του Δικαίου

Θετικιστικές σχολές δικαίου

Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής

Τα μέρη και το περιεχόμενο του Συντάγματος

Σχέση νόμου και ελευθερίας

ΟΙ δύο ορισμοί του δικαίου σε αντιπαραβολή

Το δίκαιο ως επιστήμη

Δικαστής και διαδικασία δίκης

Η θεματική ενότητα περιέχει ερωτήσεις από βασικά σημεία του συνόλου των παραδόσεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο