ΝΕΩΤΕΡΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μιχαήλ Παρούσης

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζεται η εξέλιξη της Ηθικής Φιλοσοφίας από τόν Ουμανισμό μέχρι τον Κριτικισμό (16ος-18ος αιώνας)

Στόχος του μαθήματος είναι να μπορεί ο φοιτητής/η φοιτήτρια να:

  • έχει μια εποπτική εικόνα των βασικών ερωτημάτων που θέτει η νεότερη ηθική
  • να εντοπίζει τις διαφορές ανάμεσα σε θέσεις που έχουν ως βάση την: (α) ηθική ως νόμο, (β) ηθικότητα ως αίσθηση, (γ) ηθική της αρετής (δ) ηθική στην κριτική και ορθολογική της διάσταση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να μελετά κλασικά κείμενα της νεότερης ηθικής φιλοσοφίας από τον Χομπς μέχρι τον Καντ

 

Κύρια μέρη του μαθήματος:

Από την θεολογική καθηκοντοκρατία στην εκκοσμικευμένη προσωπική ηθική.

Πρόδρομοι: Μοντέν, Βάκων

Η ηθική ως νόμος: 1. Η υπόθεση του εγωισμού και το ήθος της επιβίωσης (Hobbes). 2. Η επαγγελία μιας ηθικής επιστήμης (Locke).

Ηθική διδασκαλία στον Ντεκάρτ, Σπινοζα, Λάιμπνιτς

Προς την ηθικότητα ως αίσθηση: 1. Ο μύθος των μελισσών (Mandeville). 2. «Ηθική αίσθηση» και «ηθική ευμένεια»

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εξετάζονται ζητήματα της Μεσαιωνικής παράδοσης, καθώς και οι έννοια του Θεού και του θείου δίκαιου.

Περιγράγεται η καθοκική θεολογία του ορθολογισμού, καθώς και οι ιδέες του Μοναρχισμού, του Προτεσταντισμού και του Νομιναλισμού.

Περιγράφεται η ηθική θεωρία του Hobbes και εξετάζονται ζητήματα, όπως αυτά της ιδιοκτησίας, της ισχύος, της ηθικής σκέψης, της αλήθειας.

Eισάγεται η ηθική θεωρία του Hobbes και οι ιδέες του πλατωνισμού και του νεοπλατωνισμού.

Δίνεται ο ορισμός της νεώτερης ηθικής φιλοσοίας, καθώς και η έννοια του φυσικού δικαίου. Εξετάζονται οι ιδέες του Σχολαστικισμού, του Ιδεαλισμού και του Ανθρωπισμού.

Εισάγεται η έννοια του καλού καλού και η έννοια της ηθικότητας κατά τον Hobbes και Locke. Δίνεται, επιπροσθέτως, και η θεωρία του Cumberland.

Εισάγονται οι θεωρίες του Μάντεβιλ, του Σάφτσμπερι και η έννοια της συμπάθειας στον Χιουμ.

Επισημαίνεται η έννοια του καθήκοντος, του ορθού Λόγου και το βασικό μοτίβο της σκέψης του. Επιπροσθέτως, δίνεται εν συντομία η θεωρία του Μάντεβιλ στον μύθο των μελισσών.

Περιγράφονται βασικές έννοιες, όπως αυτές της οικουμενικότητας και της αγάπης.

Δίνονται οι αρχές του εμπειρισμού, του ορθολογισμού, των ηθικών εμπειριστών και η έννοια των τεχνητών αρετών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις