ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΚΠ-111 )

Γ. Νικολάου, Π. Παναγιωτοπούλου

Περιγραφή

Οι θεωρίες εκπαιδευσης αφορούν την εκπαιδευτική θεωρία, η οποία πραγματεύεται τον σκοπό, την εφαρνογή, την ερμηνεία, την αναπλαισίωση και την κατανόηση της εκπαίδευση και της μάθησης.  Ουσιαστικά πρόκειται για έναν όρο-ομπρέλα, που απτελείται από διάφορες θεωρήσεις σε αντίθεση με μια μονοπρισματική θεώρηση - για το πώς μαθαίνουμε και πώς πρέπει να διδάσκουμε. Κι αυτό, διότι εμπλέκονται πολλοί πράγοντες.

Σε αντιδιαστολή με ό,τι γενικά νομίζεται, η σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και την πράξη είναι πολύπλευρη. Δεν υπάρχει μία, καθολική και ξεκάθαρη θεώρηση του πώς μαθαίνουμε, ούτε και μία αποκλειστική μέθοδος για το πώς πρέπει να διδάσκουμε. Μάλλον, υπάρχει μια σειρά από θεωρίες, η καθεμία με τη δική της διαφορετική φιλοσοφική, ψυχολογική, κοινωνιολογική και επιστημολογική παράδοση. Για να κατανοήσουμε το πώς μαθαίβουμε, πρέπει να κατανοήσουμε τις θεωρίες αυτές και τη λογική που κρύβεται πίσως από αυτές. Οι θεωρίες αυτές χρησιμοποιούνται για ποικίλους σκοπούς, όπως για να εξηγήσο

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -