ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Άννα Ιορδανίδου

Περιγραφή

Όνομα διδάσκοντος: Άννα Ιορδανίδου

Τίτλος μαθήματος: Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γλώσσας

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού.

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: Β΄

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Να μάθουν οι φοιτητές α) πώς ορίζεται στο πλαίσιο μιας κοινωνίας η τυποποιημένη (standard) γλώσσα, πώς γίνεται η γλωσσική ρύθμιση και πώς σχετίζεται με τη γλωσσική διδασκαλία και β) πώς ορίζεται η ποικιλία (variation) στο εσωτερικό της τυποποιημένης γλώσσας, πώς οριοθετείται σε σχέση με τις κοινωνικές και γεωγραφικές διαλέκτους και πώς αντιμετωπίζεται στη γλωσσική διδασκαλία.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Παρουσιάζονται βασικά ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας, όπως η ποικιλία (variation), οι ποικιλίες (varieties), το επίπεδο ύφους (register), η νόρμα και η τυποποίηση (standardisation), καθώς και ζητήματα Παιδαγωγικής Λεξικ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -