(Προσωρινό) - "Κόκκινα Μαθήματα" Π.Σ.Ο&Ο_ΧΕ_Γ1,Γ3,Γ5,Ε1,Ε2,Ζ2

Δήμητρα Μακρυνιώτη & Συνεργάτες

Περιγραφή

Γενικές Πληροφορίες για τα μαθήματα:

Γ1.Νευρολογία Οφθαλμών - Νευροφυσιολογία,

Γ3.Τ.Ο.Φ.Ι,

Γ5.Παθολογίες Οφθαλμών,
Ε1.Φαρμακολογία Οφθαλμού,
Ε2.Κ.Ο.Ι,

Ζ2.Ορθοπτική και Διόφθαλμη Όραση

 

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο