ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ

Χαράλαμπος Τζούπης

Περιγραφή

Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία βιμορίων και στις μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού.

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες όσον αφορά τις πειραματικές μεθόδους για βιολογικά συστήματα.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις