Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Περιγραφή
  • Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του λογισμικού
  • Κύκλος ζωής λογισμικού και πρότυπα ανάπτυξης
  • Πρότυπο ISO9126 και οικογένεια προτύπων ISO25000
  • Διασφάλιση της ποιότητας μέσω ελέγχων και αξιοπιστίας λογισμικού
  • Μετρικές ποσοτικοποίησης της ποιότητας λογισμικού
  • Ευχρηστία λογισμικού και αξιολόγηση ευχρηστίας
  • Γενικά περί ελέγχου λογισμικού, επισκόπηση επαλήθευσης και επικύρωσης λογισμικού στον κύκλο ζωής του λογισμικού
  • Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων και πληροφοριών. Εφαρμογές σε ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική εκπαίδευση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις