Στρατηγικό Μάρκετινγκ (χειμερινό εξάμηνο 2020-21)

Μαργαρίτα Κομνηνού

Περιγραφή

Αντικείμενο μελέτης του προπτυχιακού αυτού μαθήματος είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή στρατηγικής Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Κύρια θέματα που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του μαθήματος αφορούν: την διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού ΜΚΤ και το σχέδιο ΜΚΤ, την ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας, την ανάλυση ανταγωνισμού, την ανάλυση καταναλωτών-πελατών, την στρατηγική ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων, τις τεχνικές πολέμου ΜΚΤ, καθώς και διάφορες επιμέρους στρατηγικές ΜΚΤ όπως την διοίκηση προϊόντος/μάρκας και την ανάπτυξη μεριδίου αγοράς.

 

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 05/09/2020 και ώρα 09.00.

Παρακαλώ ελέγχετε τις ανακοινώσεις του μαθήματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Η διδάσκουσα,

Δρ Μ. Κομνηνού

[Φωτογραφία: https://thenounproject.com/]

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

 • Παρουσίαση μαθήματος
 • Τρόποι εξέτασης
 • Εννοιολογικές παρατηρήσεις
 • Η στρατηγική στις επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής
 • Διαδικασία Σχεδιασμού ΜΚΤ
 • Εμπόδια στον σχεδιασμό στρατηγικής ΜΚΤ
 • Το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Θεωρίες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Στρατηγικές και παράγοντες που στηρίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 • σκοποί σχεδίου ΜΚΤ
 • στάδια κατάρτισης
 • ενότητες σχεδίου ΜΚΤ
 • διαδικασία υλοποίησης

 

Ημερολόγιο