Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Θεωρία και Εργαστήριο)

Κωνσταντίνος Στάμος

Περιγραφή

Η σελίδα αφορά τη Θεωρία και το εργαστήριο που κάνει ο Κ. Στάμος.

Εικονική αίθουσα: https://upatras-gr.zoom.us/j/3127968598?pwd=azFnQVdGMnRKb1E2L3p6Z2R4U0V6UT09


Λογισμικό για το Εργαστήριο

Για τις ασκήσεις του εργαστηρίου πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access. Το πρόγραμμα αυτό είναι κομμάτι του Microsoft Office που μπορείτε να το κατεβάσετε από το Upnet (κέντρο δικτύων του Παν. Πατρών), εδώ: https://www.upnet.gr/software/office365/ . Το Microsoft Office λειτουργεί σε υπολογιστές Windows και Mac.

Αν έχετε Linux, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν πρόγραμμα LibreOffice Base, που είναι κομμάτι του πακέτου LibreOffice και το βρίσκετε εδώ: https://www.libreoffice.org/

Το LibreOffice Base ενώ έχει αντίστοιχες δυνατότητες με το Microsoft Access για τους σκοπούς του εργαστηρίου, διαφέρει κυρίως στην τοποθέτηση των διαφόρων ενεργειών στα μενού.

Ημερολόγιο