Μοριακή Ανατομική - Κλινική Νευροανατομική

Β.Μπράβου

Περιγραφή

Το μάθημα Επιλογής Μοριακή Ανατομική-Κλινική Νευροανατομική διαπραγματεύεται την φυσιολογική μικροσκοπική, υπερμικροσκοπική και μοριακή δομή των κυττάρων-ιστών-οργάνων του ανθρώπινου σώματος , γνώση που  συντελεί στην καλύτερη κατανόηση τόσο της φυσιολογικής λειτουργίας  όσο και της παθολογίας των κυττάρων-ιστών-οργάνων του ανθρώπου.