Φυσιολογία Ι

Κ. Παπαθεοδωρόπουλος, Α. Μητσάκου, Φ. Αγγελάτου, Η. Κούβελασ

Περιγραφή
Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των λειτουργιών του εγκεφάλου στο επίπεδο του κυττάρου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
? Η πρώτη ενότητα του μαθήματος εισάγει τους φοιτητές/τριες στις νευροεπιστήμες και στα βασικά στοιχεία της δομής του νευρικού συστήματος, και επικεντρώνεται στην κυτταρική βιολογία των νευρώνων, και στην μοριακή και κυτταρική ανάπτυξη του εγκεφάλου. Περιλαμβάνει: Εισαγωγή: Ιστορία και προοπτικές των Νευροεπιστημών - Κυτταρική βιολογία του νευρώνα και της γλοίας - Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος
? Η δεύτερη ενότητα έχει ως στόχο την κατανόηση της ενδονευρωνικής επικοινωνίας, δηλαδή των μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για την μεταφορά των ενδοκυτταρικών σημάτων μέσα στους νευρώνες, και επικεντρώνεται στην φυσιολογία της κυτταρικής μεμβράνης του νευρικού κυττάρου. Περιλαμβάνει: Δυναμικό της μεμβράνης του νευρικού κυττάρου - Παθητικές ηλεκτρικές ιδιότητες του νευρώνα - Δυναμικό ενέργειας
? Η τρίτη ενότητα έχει ως στόχο την κατανόηση της διανευρωνικής επικοινων
Περισσότερα  

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -