ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 2019-2020

Άννα Ποταμίτη

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην επανάληψη βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέσα από ασκήσεις και αποσπάσματα κειμένων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις