Ερευνητικά Θέματα Κλασικής Φιλολογίας

Μενέλαος Χριστόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τα βασικά προβλήματα του Επικού Κύκλου μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων σωζόμενων αποσπασμάτων και της σχετικής βιβλιογραφίας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις