Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Αγγελική Σύρκου

Περιγραφή

 

 Από τον 8ο π.Χ. αιώνα έως το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου: θα εξεταστούν η εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού κόσμου, η δημιουργία της πόλης-κράτους, οι σχέσεις των πόλεων καθώς και η ανάπτυξη των πολιτειακών δομών τους κατά την περίοδο αυτή. Θα δοθεί έμφαση στα σημαντικότερα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που καθόρισαν την ζωή των αρχαίων Ελλήνων και εν μέρει την ιστορική πορεία των πόλεων κρατών. Επιλεκτικά θα μελετηθούν ιστορικές πηγές (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Αρριανός) και αρχαίες Ελληνικές επιγραφές.

 

Κωδικός: LIT1916
Κατηγορία: Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την αρχαϊκή εποχή.

Παρουσιάζονται οι ιστορικές περίοδοι, οι τρόποι και τα υλικά γραφής, το σχήμα των βιβλίων κατά την αρχαιότητα καθώς και οι πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας.

Παρουσιάζονται η δημιουργία της πόλης-κράτους της Σπάρτης και η κοινωνική και πολιτειακή του οργάνωση κατά την Αρχαϊκή εποχή.

Παρουσιάζονται η δημιουργία της πόλης-κράτους της Αθήνας και η ανάγκη για την επίλυση των υπαρχόντων κοινωνικών προβλημάτων από τους  νομοθέτες (Δράκων, Σόλων, Κλεισθένης).

Παρουσιάζονται τα αίτια της επίθεσης των Περσών εναντίον των Ελληνικών πόλεων, οι μεταξύ τους συγκρούσεις, οι πρωταγωνιστές των πολιτικών γεγονότων και η αξία της υπεροχής των Ελλήνων.

Παρουσιάζονται η παγίωση της δημοκρατίας στην Αθήνα, τα πολιτειακά όργανά της Αθηναϊκού κράτους, η δημιουργία της Δηλιακής Συμμαχίας, η πολιτική δράση του Περικλή και του Κίμωνα.

Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις και οι αποστασίες των πόλεων της Δηλιακής συμμαχίας και η πολιτική τακτική της Αθήνας προς τις επαναστατημένες πόλεις? οι κοινωνικές τάξεις και η εκπαίδευση των νέων της Αθήνας. 

Παρουσιάζονται οι καθιερωμένες γιορτές στην Αθήνα και η σημασία του εορτασμού των Παναθηναίων? τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου και τα γεγονότα της 1ης περιόδου, του Αρχιδαμείου πολέμου.

Παρουσιάζονται οι δύο επόμενες περίοδοι του Πελοποννησιακού πολέμου, η κατάλυση της δημοκρατίας (411 π. Χ.), η τελική ήττα της Αθήνας και επιβολή του καθεστώτος των 30 τυράννων. Επίσης, αναφέρονται οι συνέπειες του πολέμου για τις δύο εμπόλεμες δυνάμεις.

Παρουσιάζονται η αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας, η καταδίκη σε θάνατο του Σωκράτη, οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Αθήνα, η κρίση στην Σπάρτη και η προσπάθεια του Αγησίλαου να απελευθερώσει τις πόλεις της Μ. Ασίας.

Παρουσιάζονται η δημιουργία της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, η κυριαρχία της Θήβας και η σύγκρουσή της με την Σπάρτη, ο ρόλος του Πελοπίδα και του Επαμεινώνδα στην οργάνωση του θηβαϊκού στρατού και η ήττα της Σπάρτης στην Μαντίνεια (362 π. Χ.).

Παρουσιάζονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην συρρίκνωση της Αθηναϊκής Συμμαχίας και την αποδυνάμωση της Αθήνας. Επίσης, παρουσιάζεται το εντός και εκτός Μακεδονίας έργο του Φιλίππου του Β΄ και η σύγκληση του Συνεδρίου της Κορίνθου.  Τέλος, παρουσιάζεται η οικονομία των πόλεων κατά την κλασική εποχή.

Παρουσιάζεται η ανάληψη της εξουσίας από τον Αλέξανδρο, η διευθέτηση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατο του Φιλίππου, η εκστρατεία του (Μ. Ασία, Αίγυπτος, Ασία, Ινδία) και ο θάνατός του.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  39799
Αρ. Προβολών :  169006

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις