Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής

Ευφημία Καρακάντζα

Περιγραφή

Με το παρόν μάθημα πραγματοποιείται η εισαγωγή των φοιτητών στο δράμα (καταγωγή του δράματος). Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία για τον βίο του Αισχύλου, καθώς και για το έγο του (χρονολόγηση και υποθέσεις των σωζόμενων δραμάτων). Αναφορικά με τον Σοφοκλή, εκτός της βιογραφίας και εργογραφίας του, μελετώνται και οι νέες ιδεολογικές συνθήκες σύνθεσης τραγωδίας. Ως βασικό κείμενο για το μάθημα χρησιμοποιείται ο Αίας του Σοφοκλή (ο μύθος του, οι αποκκλίσεις από τον ιλιαδικό Αίαντα), με έμφαση στην μετάφραση, την γραμματική, το συντακτικό και την ερμηνευτική - ιδεολογική προσέγγιση. Τέλος, μελετάται από μετάφραση η Αντιγόνη του Σοφοκλή, με στόχο την κατάδειξη των διαδεδομένων πλανών στην ερμηνεία της, ενώ παρουσιάζονται σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

 

Κωδικός: LIT1868
Κατηγορία: Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την γένεση και την πορεία εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού δράματος ως την εποχή του Αισχύλου.
Παρουσίαση των βιογραφικών στοιχείων του Αισχύλου και των πλήρως σωζομένων έργων του.
Παρουσίαση των βιογραφικών στοιχείων του Σοφοκλή και των πλήρως σωζομένων έργων του.
Μελέτη από το πρωτότυπο του προλόγου (στ. 1 - 133) της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο της παρόδου (στ. 134 - 200) της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο του α΄ κομμού (στ. 201 - 262) της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο του διαλόγου Τέκμησσας-Χορού (στ. 263 - 347) από την τραγωδία Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο του β΄ κομμού (στ. 348 - 429) της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο των στίχων 430-480 του α΄ επεισοδίου της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο των στίχων 646-692 του β΄ επεισοδίου της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο των στίχων 756-779 του γ΄ επεισοδίου της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Μελέτη από το πρωτότυπο των στίχων 815-865 του γ΄ επεισοδίου της τραγωδίας Α?ας του Σοφοκλή - Γλωσσικός και ιδεολογικός σχολιασμός.

Πρόταση αξόνων ανάγνωσης της ?ντιγόνης του Σοφοκλή, με σκοπό την πολύπλευρη θεώρηση του έργου.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  37955
Αρ. Προβολών :  211212

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις