ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Γεώργιος Κεχαγιάς

Περιγραφή

Σκοπός: Το μάθημα διδάσκεται στο Γ? έτος έχοντας ως βασικό στόχο την κατανόηση από τους φοιτητές των μηχανισμών που διέπουν τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι ζωικοί οργανισμοί μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Οι βασικές γνώσεις Οικολογίας που δίνονται έχουν την κατεύθυνση της εφαρμογής τους στη διαχείριση των βιολογικών πόρων.

Περιεχόμενα: Γενικοί οικολογικοί όροι. Οι βασικοί αβιοτικοί παράγοντες και οι επιδράσεις τους. Προσαρμογές οργανισμών στο αβιοτικό περιβάλλον: νόμοι ελαχίστου και ανοχής, θερμικές προσαρμογές οργανισμών, προσαρμογές σε υδάτινες αντιξοότητες, λήθαργος, μετανάστευση, βιολογικοί ρυθμοί, οικότυποι. Πληθυσμοί: μέγεθος και πυκνότητα, πρότυπα κατανομής στο χώρο, ηλικιακή οργάνωση, επιβίωση και γονιμότητα, αύξηση πληθυσμών, διαχείριση πληθυσμών. Ενδο- και διαπληθυσμιακός ανταγωνισμός. Οικολογικός θώκος. Θήρευση. Ρύθμιση αφθονίας πληθυσμών: πληθυσμιακές διακυμάνσεις, ηθολογική ρύθμιση. Οικολογικές μέθοδοι: εκτίμηση μεγέθους και απόλυτης πυκνότητας πληθυσμών, σχεδιασμός δειγ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Γενικοί οικολογικοί όροι. Εφαρμογές της Οικολογίας. Αυτοικολογία: οι βασικοί αβιοτικοί παράγοντες και οι επιδράσεις τους, νόμοι ελαχίστου και ανοχής 

Θερμικές προσαρμογές ποικιλόθερμων και ομοιόθερμων οργανισμών, εγκλιματισμός, προσαρμογές σε υδάτινες αντιξοότητες, λήθαργος, μετανάστευση, βιολογικοί ρυθμοί, οικότυποι) 

Μέγεθος και πυκνότητα, πρότυπα κατανομής στο χώρο, δειγματοληψίες, μέθοδος ιχνηθέτησης-επανασύλληψης

Ηλικιακή οργάνωση, επιβίωση και γονιμότητα, πίνακες, καμπύλες, πυραμίδες ηλικιών

Πρότυπα αύξησης μονοετών-πολυετών πληθυσμών, ενδογενής ρυθμός αύξησης, εργαστηριακοί και φυσικοί πληθυσμοί

Ενδο- και διαπληθυσμιακός ανταγωνισμός, αρχή ανταγωνιστικής εκτόπισης, οικολογικός θώκος, μέγεθος και εξέλιξη οικολογικού θώκου, παραδείγματα φυσικών πληθυσμών

Εργαστηριακά πειράματα-θεωρητικά μοντέλα, φυσικοί πληθυσμοί, ανάλυση της θήρευσης, απόκριση θηρευτών

Πληθυσμιακές διακυμάνσεις-κύκλοι, ηθολογική ρύθμιση, συνεξέλιξη και γενετική ρύθμιση, r- και Κ- επιλογή

Επιβλαβή έντομα, μηχανική καταπολέμηση, χημική καταπολέμηση, χρήση φερομονών, βιολογική ρύθμιση, έμμεση καταπολέμηση, ολοκληρωμένη ρύθμιση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1480
Αρ. Προβολών :  12101

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις