Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ (Ανοικτό Μάθημα)

Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Κ. Τατάκης, Καθηγητής

Περιγραφή

Περιγραφή Ύλης Μαθήματος

1) Μετατροπείς Σ.Τ. σε Σ.Τ. (Ρυθμιστές Σ.Τ.)

α) Μετατροπείς Σ.Τ. σε Σ.Τ υποβιβασμού (Buck), ανύψωσης (Boost) και υποβιβασμού/ανύψωσης (Buck/Boost) τάσης με τρανζίστορ, ανάλυση και περιοχές λειτουργίας, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, χαρακτηριστικές εξόδου.

β) Μετατροπείς υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης με θυρίστορ (εξαναγκασμένη μετάβαση), o ηλεκτρονικός ρυθμιστής συνεχούς τάσης (Chopper), ανάλυση της λειτουργίας του, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, έλεγχος μηχανών συνεχούς ρεύματος, ρύθμιση ωμικού φορτίου, βελτιωμένες τοπολογίες ρυθμιστών Σ.Τ. εξαναγκασμένης μετάβασης.

γ) Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση κινητήρων ΣΡ.

 

2) Μετατροπείς Σ.Τ. σε Ε.Τ. (Αντιστροφείς)

α) Αντιστροφείς τάσης και αντιστροφείς ρεύματος.

β) Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε μονοφασική εναλλασσόμενη με τρανσίστορ, κυκλωματική ανάλυση για ωμικό και ωμικό-επαγωγικό φορτίο, παλμοδότηση με τετραγωνικούς παλμούς, παλμοδότηση με τη μέθοδο SPWM, ρύθμιση τάσης εξόδου και συχνότητας, φασματική α

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Μετατροπείς Σ.Τ.-Σ.Τ. υποβιβασμού (Buck), ανύψωσης (Boost), υποβιβασμού/ανύψωσης (Buck/Boost) τάσης με τρανζίστορ, Μετατροπέας συνεχούς τάσης σε συνεχή με θυρίστορ (Chopper)

Μονοφασικοί αντιστροφείς με τρανζίστορ, Μονοφασικοί αντιστροφείς με θυρίστορ, Τριφασικοί αντιστροφείς με τρανζίστορ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο