Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι (Ανοικτό Μάθημα)

Εμμανουήλ Τατάκης

Περιγραφή

Περιγραφή Ύλης Μαθήματος

1) Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος

α) Λειτουργίες και κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος (δίοδος ισχύος, θυρίστορ, GTO θυρίστορ, MOSFET ισχύος, IGBT κλπ.), προστασία και ψύξη των ημιαγωγικών στοιχείων.

β) Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των θυρίστορ, ανάλυση της στατικής και δυναμικής τους συμπεριφοράς, κυκλώματα έναυσης των θυρίστορ.

 

2) Μετατροπείς Ε.Τ. σε Ε.Τ. (Ρυθμιστές Ε.Τ.)

α) Μονοφασικοί μετατροπείς με αντιπαράλληλα θυρίστορ (Ρυθμιστές Ε.Τ.), κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων για ωμικό, ωμικο-επαγωγικό και επαγωγικό φορτίο, ορισμός και περιορισμοί για τη γωνία έναυσης α, ομαλοί εκκινητές (soft starters).

β) Τριφασικοί μετατροπείς με αντιπαράλληλα θυρίστορ (Ρυθμιστές Ε.Τ.), κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων για ωμικό και επαγωγικό φορτίο, ομαλοί εκκινητές (soft starters), καμπύλη ροπής-στροφών Ασύγχρονης Μηχανής, ρύθμιση στροφών ασύγχρονης μηχανής.

γ) Ρύθμιση ενεργού ισχύος, άεργος ισχύς, φαινόμενη

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, Ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος, ανάλυση της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς των θυρίστορ, κυκλώματα έναυσης των θυρίστορ.

Μονοφασικός μετατροπέας με αντιπαράλληλα θυρίστορ, Τριφασικός μετατροπέας με αντιπαράλληλα θυρίστορ, ρύθμιση στροφών Ασύγχρονης Μηχανής.

Μονοφασικός ανορθωτής ενός παλμού, Μονοφασικός ανορθωτής δύο παλμών με μετασχηματιστή μεσαίας λήψης, Μονοφασικός ανορθωτής δύο παλμών με τέσσερα θυρίστορ, Τριφασικός ανορθωτής τριών παλμών, Τριφασικός ανορθωτής έξι παλμών, Τροφοδοσία και λειτουργία Μηχανών Συνεχούς Ρεύματος στα τέσσερα τεταρτημόρια.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο