Ηλεκτρονικά Στοιχεία Ισχύος και Βιομηχανικές Εφαρμογές (Ανοικτό Μάθημα)

Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής

Περιγραφή

 

 

Ανάλυση των κύριων ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος και εφαρμογή τους σε μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Δομή και λειτουργικά χαρακτηριστικά των βασικών ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος (δίοδος ισχύος, θυρίστορ, Triac, GTO, BJT, MOSFET, IGBT, FCT κλπ) καθώς και ειδικών ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος.

 • Φαινόμενο ανάστροφης ανάκτησης

 • Απώλειες αγωγής και διακοπτικές απώλειες ημιαγωγικών στοιχείων

 • Επίδραση παραμέτρων ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος στις επιδόσεις των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος

 • Σύγκριση των ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος

 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 01-04
 • Σύγκριση ηλεκτρονικών/ηλεκτρομηχανικών μετατροπέων: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

 • Ταξινόμηση μετατροπέων

 • Εφαρμογές ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος

 • Δομή και λειτουργία γραμμικών τροφοδοτικών

 • Δομή και λειτουργία διακοπτικών τροφοδοτικών
 • ΔΙΑΛΕΞΗ 05

 • Υπολογισμός διακοπτικών απωλειών
 • Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
 • Περιοχή ασφαλούς λειτουργίας στοιχείου
 • Βοηθητικά κυκλώματα υποβοήθησης έναυσης-σβέσης
 • Βοηθητικά παθητικά κυκλώματα προστασίας από υπερτάσεις
 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 06-07
 • Μετατροπείς ΣΤ σε ΣΤ χωρίς μετασχηματιστή
 • Υπολογισμός μη ιδανικής χαρακτηριστικής εξόδου
 • Υπολογισμός κυκλωμάτων προστασίας
 • Μετατροπείς ΣΤ σε ΣΤ με μετασχηματιστή
 • Ανάλυση λειτουργίας μετατροπέα τύπου Forward
 • Ανάλυση λειτουργίας μετατροπέα τύπου Flyback
 • Ασκήσεις σε Forward και Flyback
 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 08-11
 • Γενικά περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος
 • Αντιστροφείς τάσης και μέθοδοι ελέγχου για συστήματα ΑΠΕ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2433
Αρ. Προβολών :  17270