ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ECE-Y425)

Αθανάσιος Σκόδρας

Περιγραφή

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τα σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου, την αναπαράστασή τους στον χρόνο και στη συχνότητα, τα μαθηματικά εργαλεία για τον χειρισμό τους και τις εφαρμογές τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχετε κατανοήσει:

 • Τα βασικά της ανάλυσης σημάτων
 • Τα βασικά της ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων
 • Τη θεωρία της δειγματοληψίας
 • Τον Μετασχηματισμό και τη Σειρά Fourier
 • Τον Διακριτό Μετασχ. Fourier (DFT)
 • Τον Μετασχηματισμό Ζ
 • Την απόκριση συστημάτων
 • Τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση βασικών φίλτρων

Σχετικά με το Μάθημα

 • Διαλέξεις - 13 εβδομάδες (4 ώρες/εβδ Θεωρία + 1 ώρα/εβδ Ασκήσεις)
 • Αξιολόγηση - 100% γραπτές εξετάσεις Ιουνίου
 • Bonus από ενδιάμεσες εργασίες (ασκήσεις & Python / Matlab / Octave)
 • eClass Σημειώσεις - Διαφάνειες
 • Βιβλία - https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1333/2023
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  97948
Αρ. Προβολών :  755684

Ημερολόγιο