Διαδικαστικός Προγραμματισμός (2021-22) (ECE_Y215)

Βασίλης Παλιουράς, Χρήστος Φείδας

Περιγραφή

Το μάθημα "Διαδικαστικός Προγραμματισμός" επικεντρώνεται σε τεχνικές ανάπτυξης δομημένων προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C. Στο μάθημα μελετώνται τεχνικές ελέγχου ροής, οργάνωσης προγράμματων καθώς και απλοί και σύνθετοι τύποι δεδομένων και κατασκευές τύπων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της μνήμης και στις διεπαφές των δομικών στοιχείων ενός προγράμματος. Επίσης μελετώνται δυναμικές δομές δεδομένων και βασικοί τρόποι δημιουργίας, χρήσης και διαχείρισής τους. 

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα σύνολο από έξι εργαστηριακές ασκήσεις. Μέρος κάθε άσκησης διεξάγεται στο εργαστήριο και ενώ η άσκηση συνεχίζεται για δύο εβδομάδες από τον φοιτητή με τη μορφή ατομικού project.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  182599
Αρ. Προβολών :  963216

Ημερολόγιο