Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών

Αλεξανδρίδης Αντώνιος/Μητρονίκας Επαμεινώνδας

Περιγραφή

Ανασκόπηση στα μοντέλα: Μηχανής Συνεχούς Ρεύματος (Σ.Ρ.), Ασύγχρονης Μηχανής (ΑΜ), Σύγχρονης Μηχανής (ΣΜ.). Ανάλυση Παθητικότητας Ηλεκτρικών Μηχανών. Συμβατικός και προηγμένος PID έλεγχος μηχανών Σ.Ρ. Μοντέλο ρεύματος & μοντέλο στις πολικές συντεταγμένες Α.Μ. Δυναμική και εκτίμηση ροών στο δρομέα Α.Μ. Σημεία ισορροπίας ? γραμμικοποίηση μοντέλου Α.Μ. Ανάλυση ευστάθειας Α.Μ. Ανάλυση ευστάθειας σε χαμηλές ταχύτητες Α.Μ. Φαινόμενα αστάθειας - Αστάθεια και δυναμική ροών Έλεγχος με τοπολογία τριφασικού αντιστροφέα τάσης-Α.Μ./Σ.Μ. Αρχή διανυσματικού ελέγχου τριφασικών μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος Άμεσος και έμμεσος διανυσματικός έλεγχος Α.Μ. Άμεσος έλεγχος ροπής Α.Μ. Διανυσματικός έλεγχος για διαμόρφωση ενεργού και αέργου ισχύος Α.Μ./Σ.Μ. Μέθοδοι ασαφούς και προσαρμοστικού ελέγχου

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοποί ενότητας
α)Γενικά για τον προηγμένο έλεγχο
β)Κινητήρες συνεχούς ρεύματος
Σκοπός ενότητας
α)Έλεγχος Κινητήρων Συνεχούς Ρεύματος με διέγερση σε σειρά
Σκοποί ενότητας
α)Μοντελοποίηση Ασύγχρονης Μηχανής
β)Αρχές βαθμωτού ελέγχου Ασύγχρονης Μηχανής
Σκοποί ενότητας
α)Παρουσίαση του διπολικού μοντέλου της ασύγχρονης μηχανής
β)Εξαγωγή της ηλεκτρομαγνητικής ροπής
Σκοποί ενότητας
α)Παρουσίαση του μοντέλου τάσης της ασύγχρονης μηχανής
β)Κατανόηση του τρόπου υπολογισμού των συνιστωσών της μαγνητικής ροής με βάση το μοντέλο τάσης.
Σκοποί ενότητας
α)Παρουσίαση του μοντέλου ρεύματος της ασύγχρονης μηχανής
β)Κατανόηση του τρόπου υπολογισμού των συνιστωσών της μαγνητικής ροής με βάση το μοντέλο ρεύματος.
Σκοπός ενότητας
α)Κατανόηση του έμμεσου διανυσματικού ελέγχου ασύγχρονων κινητήρων.
Σκοπός ενότητας
α)Κατανόηση βασικών αρχών του Άμεσου Διανυσματικού Ελέγχου Ασύγχρονων Μηχανών με προσανατολισμό στην μαγνητική ροή του στάτη.
Σκοπός ενότητας
α)Κατανόηση βασικών αρχών του Άμεσου Διανυσματικού Ελέγχου Ασύγχρονων Μηχανών με προσανατολισμό στην μαγνητική ροή του δρομέα.
Σκοπός ενότητας
α)Κατανόηση βασικών αρχών του Άμεσου Ελέγχου ροής και ροπής.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο