Μικροκύματα (Ανοιχτό Μάθημα - Δε συσχετίζεται με τη διδασκαλία ή την εξέταση του μαθήματος) (ECE_ΑΚ704)

Σταύρος Κουλουρίδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη ανάλυση ενσύρματων γραμμών μεταφοράς στις μικροκυματικές συχνότητες, ανάλυση κυματοδηγών και τυπωμένων γραμμών μεταφοράς και δικτυακή ανάλυση σε μικροκυματικές συχνότητες.

 Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του ο φοιτητής να γνωρίζει/κατανοεί

 • Τα κατανεμημένα κυκλώματα και τις εξισώσεις τηλεγράφου περιγραφής της γραμμής μεταφοράς
 • Την έννοια της χαρακτηριστικής αντίστασης
 • Την αρχή λειτουργίας του χάρτη Smith
 • Τις αρχές ανάλυσης διαφόρων κυματοδηγών
 • Ανάλυση διαφόρων τυπωμένων γραμμών
 • Ανάλυση Μικροκυματικών δικτύων με τη βοήθεια μητρών

 

 

Πληροφορίες γύρω από ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα μπορούν να βρεθούν  στην ιστοσελίδα της Ομάδας Μικροκυματικών Επικοινωνιών

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία γραμμών μεταφοράς

Κυκλωματική περιγραφή με συγκεντρωμένα στοιχεία. Ηλεκτρομαγνητική περιγραφή και κατανεμημένες παράμετροι. Οι εξισώσεις Τηλεγράφου. Τερματισμός γραμμής χωρίς απώλειες. Χάρτης Smith. Μετασχηματιστής λ/4. Προσαρμογή πηγής και τερματισμού γραμμής μεταφοράς. Γραμμές μεταφοράς με απώλειες

Γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγοί.

Γενικές λύσεις για ΤΕ, ΤΜ και ΤΕΜ κύματα. Κυματοδηγός παραλλήλων πλακών. Ορθογώνιος κυματοδηγός. Κυκλικός κυματοδηγός. Ομοαξονική γραμμή. Γραμμή Ταινίας. Μικροταινία.

Θεωρία Μικροκυματικών Δικτύων.

Σύνθετη αντίσταση και ισοδύναμες τάσεις και ρεύματα. Μήτρες σύνθετης αντίστασης και επιδεκτικότητας. Μήτρα σκέδασης. Μήτρα μετάδοσης (ABCD παράμετροι). Διαγράμματα ροής σήματος.

Βιβλιογραφία
Προαπαιτούμενα

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι, ΙΙ, Διαφορικές και Oλοκληρωτικές εξισώσεις, Διανυσματικός Λογισμός

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του ο φοιτητής να μπορεί

 • να περιγράφει με ηλεκτρομαγνητικές εξισώσεις γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγούς
 • να εφαρμόζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει στην κατανόηση και επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων.
 • να διακρίνει περιπτώσεις προβλημάτων, ακόμα και από φαινομενικά διαφορετικές περιοχές, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις βασικές έννοιες που έχει διδαχτεί.
 • να διαθέτει τις δυνατότητες μελέτης που χρειάζονται για συνεχιζόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική ανάπτυξη

να αλληλεπιδρά με άλλους με χρήση κοινής επιστημονικής ορολογίας και μεθοδολογίας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3355
Αρ. Προβολών :  19386

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -