Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Τζόγια Καππάτου

Περιγραφή

Θεωρία ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας. Μαγνητικά Συζευγμένα κυκλώματα και Ισοδύναμα Ηλεκτρικά κυκλώματα. Κατανεμημένα τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών και υπολογισμός επαγωγιμοτήτων. Μετασχηματισμός μεταβλητών 3-φασικού συστήματος σε διφασικό ορθογώνιο σύστημα αναφοράς. Εξισώσεις τάσεων Ασύγχρονης Μηχανής (Α.Μ.) και Σύγχρονης Μηχανής (Σ.Μ.) στο τριφασικό σύστημα. Επαγωγιμότητες Ηλεκτρικών μηχανών. Μετασχηματισμοί Park. Γενικευμένα μοντέλα Α.Μ. και Σ.Μ. βασιζόμενα στη θεωρία των δύο καθέτων αξόνων και επαγωγιμότητες. Διανύσματα χώρου. Υπολογισμός ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Ανάλυση μόνιμης συμμετρικής κατάστασης λειτουργίας, ανάλυση μόνιμης κατάστασης λειτουργίας σε περίπτωση συγκεκριμένων σφαλμάτων και μελέτη μεταβατικών φαινομένων (βραχυκυκλώματα, μεταβολές φορτίου, αποσυνδέσεις, επανασυνδέσεις στο δίκτυο). Λειτουργικές επαγωγιμότητες και σταθερές χρόνου Σ.Μ. Γραμμικοποιημένες εξισώσεις Α.Μ. και Σ.Μ., μέθοδος μικρών μεταβολών.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Θεωρία ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας. Μαγνητικά Συζευγμένα κυκλώματα και Ισοδύναμα Ηλεκτρικά κυκλώματα. Κατανεμημένα τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών και υπολογισμός επαγωγιμοτήτων. Μετασχηματισμός μεταβλητών 3-φασικού συστήματος σε διφασικό ορθογώνιο σύστημα αναφοράς.

Εξισώσεις τάσεων Ασύγχρονης Μηχανής (Α.Μ.) στο τριφασικό σύστημα. Επαγωγιμότητες Ηλεκτρικών μηχανών. Μετασχηματισμοί Park. Γενικευμένα μοντέλα Α.Μ. βασιζόμενα στη θεωρία των δύο καθέτων αξόνων και επαγωγιμότητες. Διανύσματα χώρου. Υπολογισμός ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Ανάλυση μόνιμης συμμετρικής κατάστασης λειτουργίας.

Εξισώσεις τάσεων Σύγχρονης Μηχανής (Σ.Μ.) στο τριφασικό σύστημα. Επαγωγιμότητες Ηλεκτρικών μηχανών. Μετασχηματισμοί Park. Γενικευμένα μοντέλα Σ.Μ. βασιζόμενα στη θεωρία των δύο καθέτων αξόνων και επαγωγιμότητες. Διανύσματα χώρου. Υπολογισμός ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Ανάλυση μόνιμης συμμετρικής κατάστασης λειτουργίας, ανάλυση μόνιμης κατάστασης λειτουργίας σε περίπτωση συγκεκριμένων σφαλμάτων και μελέτη μεταβατικών φαινομένων (βραχυκυκλώματα, μεταβολές φορτίου, αποσυνδέσεις, επανασυνδέσεις στο δίκτυο). Λειτουργικές επαγωγιμότητες και σταθερές χρόνου Σ.Μ..

Γραμμικοποιημένες εξισώσεις Α.Μ. και Σ.Μ., μέθοδος μικρών μεταβολών.

Ασκήσεις