Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Επαμεινώνδας Μητρονίκας

Περιγραφή

Διάρθρωση της ύλης

Σκοπός των ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων, δομή αυτών, λειτουργία του συστήματος κινητήρας - μηχανή παραγωγής έργου, ευστάθεια, ροπή αδράνειας, μεταβατικές καταστάσεις, επιλογή των ηλεκτρικών κινητήρων, προβλήματα θέρμανσης, έλεγχος λειτουργίας, χονδρικά διαγράμματα και συναρτήσεις μεταφοράς, ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος για την ελεγχόμενη τροφοδοσία των κινητήρων, αυτοματισμοί. Ειδικοί κινητήρες, κινητήρες πολύ μικρής ισχύος, εφαρμογές, γραμμικός κινητήρας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοποί ενότητας:
α) Παρουσίαση των γενικών αρχών των Ηλεκτρικών Κινητηρίων Συστημάτων
β) Δομή Ηλεκτρικών Κινητηρίων Συστημάτων
Σκοποί ενότητας:
α) Κατανόηση της δομής και των χαρακτηριστικών των Ηλεκτρικών Κινητηρίων Συστημάτων
β) Κατανόηση των δυνάμεων που επιδρούν στα κινητήρια συστήματα
Σκοπός ενότητας:
Κατανόηση των μηχανισμών μεταφοράς κίνησης
Σκοπός ενότητας:
Παρουσίαση των βασικών κριτηρίων για την επιλογή Ηλεκτρικών Κινητήρων για ένα κινητήριο σύστημα, ανάλογα με το φορτίο και τις συνθήκες λειτουργίας

Σκοποί ενότητας:

α) Υπολογισμοί σε μεταβατικές καταστάσεις

β) Κατανόηση των βασικών υπολογισμών απωλειών κινητήρα σε μεταβατικές καταστάσεις

γ) Ψύξη ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας

δ) Παρουσίαση των υπολογισμών για την εύρεση του συντελεστή υπερφόρτισης

Σκοπός ενότητας:
Παρουσίαση της λειτουργικής συμπεριφοράς των βασικών τύπων ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται σε κινητήρια συστήματα
Σκοπός ενότητας:
Περιγραφή Κινητήρων Συνεχούς Ρεύματος με χονδρικά διαγράμματα
Σκοπός ενότητας:
Παρουσίαση της λειτουργικής συμπεριφοράς και των μεθόδων ελέγχου των ασύγχρονων κινητήρων
Σκοπός ενότητας:
Παρουσίαση της λειτουργικής συμπεριφοράς και των μεθόδων ελέγχου των σύγχρονων κινητήρων