Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Ανοικτό Μάθημα)

Νίκος Φακωτάκης, Κυριάκος Σγάρμπας, Κώστας Μουστάκας, Παύλος Πέππας

Περιγραφή

 

Μάθημα επιλογής του 4ου έτους (7ο εξάμηνο) με 3 διδακτικές μονάδες και προαιρετικό εργαστήριο (άλλες 2 διδακτικές μονάδες). Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει: Μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές αναζήτησης, προτασιακή & κατηγορηματική λογική, δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης. Το εργαστήριο αφορά επίλυση προβλημάτων με αλγόριθμους αναζήτησης σε γλώσσα προγραμματισμού Prolog.

Το υλικό του μαθήματος που βρίσκεται στον φάκελο Open Courses δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου Ανοικτά Μαθήματα.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιγραφή

Μάθημα επιλογής του 4ου έτους (7ο εξάμηνο) με 3 διδακτικές μονάδες και προαιρετικό εργαστήριο (άλλες 2 διδακτικές μονάδες). Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει: Μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές αναζήτησης, προτασιακή & κατηγορηματική λογική, δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης. Το εργαστήριο αφορά επίλυση προβλημάτων με αλγόριθμους αναζήτησης σε γλώσσα προγραμματισμού Prolog.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • διακρίνουν αν κάποιο προς επίλυση πρόβλημα απαιτεί τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης,
  • επιλύουν δύσκολα συνδυαστικά προβλήματα με αναζήτηση σε χώρους καταστάσεων και ικανοποίηση περιορισμών,

  • επιλύουν λογικά προβλήματα με προτασιακή και κατηγορηματική λογική,

  • αναπαριστούν γνώση με σύνθετες δομές δεδομένων και οντολογίες,

  • (εργαστήριο) χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού Prolog (που ενδείκνυται για προβλήματα Τεχνητής Νοημοσύνης)

Επίσης, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο για την παρακολούθηση του μαθήματος Τεχνολογία Φυσικής Γλώσσας ή την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για την "Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ".

Βιβλιογραφία
Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

Εξεταστέα Ύλη: Τα 10 πρώτα κεφάλαια του βιβλίου: S.Russel & P.Norvig "Τεχνητή Νοημοσύνη - Μια Σύγχρονη Προσέγγιση" (2η έκδοση).


Η εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις. Οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να συμβουλεύονται ο,τιδήποτε βιβλία και έντυπα έχουν φέρει μαζί τους, όμως δεν επιτρέπεται να τα δώσουν σε άλλον εξεταζόμενο. Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών για τυχόν πράξεις, αλλά όχι η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών με δυνατότητα επικοινωνίας.


ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΣΟ Η ΑΛΛΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή: Ορισμός, ιστορική αναδρο?ή, σύνδεση ?ε άλλους επιστημονικούς κλάδους. Ευφυείς πράκτορες: ορθολογικότητα, μέτρα απόδοσης, περιβάλλον εργασιών, δο?ή πρακτόρων.

Επίλυση προβλημάτων ?ε αναζήτηση: Χώροι καταστάσεων, δέντρα αναζήτησης, μέθοδοι αναζήτησης χωρίς πληροφόρηση (depth-first, breadth-first), αναζήτηση ?ε μερική πληροφόρηση.

Πληροφορημένη αναζήτηση και εξερεύνηση: Αλγόριθ?οι Best First και Α*, αλγόριθ?οι τοπικής αναζήτησης (Hill climbing, simulated annealing, γενετικοί αλγόριθ?οι). Προβλήματα ικανοποίησης περιορισ?ών: Διάδοση περιορισ?ών, πρώι?ος έλεγχος, συνέπεια τόξου.

Αναζήτηση ?ε αντιπαλότητα: Βέλτιστες στρατηγικές σε παιχνίδια δύο αντιπάλων, αλγόριθ?ος minimax, κλάδε?α άλφα-βήτα, επέκταση σε παιχνίδια πολλών παικτών, επέκταση σε τυχερά παιχνίδια, αλγόριθ?ος expectiminimax.

Λογικοί πράκτορες: Προτασιακή λογική, πρότυπα συλλογιστικής, ανάλυση (resolution), λογικά κυκλώματα, λογική πρώτης τάξης (κατηγορηματική λογική), κανόνες συ?περασ?ού για ποσοδείκτες, ενοποίηση, αλυσίδες εκτέλεσης, απόδειξη θεωρημάτων, λογικός προγραμματισμός, εισαγωγή στη γλώσσα Prolog.

Αναπαράσταση Γνώσης: Οντολογίες, αναπαράσταση κατηγοριών, αντικειμένων, ενεργειών, καταστάσεων και συμβάντων, ση?ασιολογικά δίκτυα, περιγραφικές λογικές.

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Αρχές και Γλώσσες Προγραμματισμού

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Ενότητες

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστείτε για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων του τρέχοντος εξαμήνου. Η περιοχή θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.

Αποτελέσματα Εξέτασης

Εισαγωγικές έννοιες, ιστορική αναδρομή

Ευφυείς Πράκτορες

Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση

Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση

Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών

Αναζήτηση με αντιπαλότητα

Προτασιακή Λογική

Κατηγορηματική Λογική

Από Φυσική Γλώσσα σε ΚΛ

Ο γρίφος του Einstein

Λύση στο Frame Problem

Belief Revision

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  15610
Αρ. Προβολών :  103211

Ημερολόγιο