ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΕ (ECE_ΒΚ804)

Παναγής Βοβός

Περιγραφή

Η λειτουργία της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, στα οποία η ασφάλεια και αξιοπιστία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την προστασία τους. Η εξέλιξη των ηλεκτρονόμων προστασίας ξεκίνησε με τους ηλεκτρομηχανικούς ηλεκτρονόμους, προχώρησε στους ηλεκτρονόμους στερεάς κατάστασης ή στατικούς και σήμερα διαθέτουμε και ψηφιακούς ηλεκτρονόμους βασισμένους σε μικροεπεξεργαστές με αυτονομία για λήψη λογικών αποφάσεων. Αναγνωρίζοντας την αδυναμία κάλυψης σε ένα μόνο τόμο όλων των εξελίξεων, του τεράστιου όγκου της θεωρίας και των ποικίλων προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων προστασίας, στο μάθημα αυτό περιοριζόμαστε μόνο στην ανάπτυξη των βασικών αρχών της προστασίας. Σκοπός του βιβλίου είναι να εξοικειώσει τους νέους ηλεκτρολόγους μηχανικούς με τα προβλήματα της προστασίας ΣΗΕ και τους τρόπους επίλυσής τους. Η ανάπτυξη της ύλης έγινε έτσι ώστε να μην απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση του αντικει

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Ορισμοί. Σημαντικές απαιτήσεις. Πρωτεύουσα προστασία. Βοηθητική προστασία. Αξιολόγηση συστημάτων προστασίας. Αρχές λειτουργίας Ηλεκτρονόμων προοστασίας. Επίτευξη επιλεκτικότητας στα διάφορα συστήμτα προστασίας: Χρόνου-Υπερέντασης Ηλεκτρονόμοι, Ηλεκτρονόμοι Κατεύθυνσης, Προστασία Απόστασης, Ενιαία Προστασία, Προστασία Ισορροπημένου Ρεύματος. Μετασχηματιστές ρεύματος και τάσης για μέτρηση.

Γενικές θεωρήσεις. Χρονική καθυστέρηση ηλεκτρονόμων. Ηλεκτρομαγνητικής έλξης ηλεκτρονόμοι μιας δρώσης ποσότητας. Ηλεκτρονόμοι κατεύθυνσης τύπου ηλεκτρομαγνητικής έλξης. Ηλεκτρονόμοι κατεύθυνσης επαγωγικού τύπου. Υπολογισμός ροπής σε επαγωγικούς ηλεκτρονόμους κατεύθυνσης: Ηλεκτρονόμοι Ρεύματος-Ρεύματος, Ηλεκτρονόμοι Ρεύματος-Τάσης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονόμων κατεύθυνσης. Γενική εξίσωση ροπής ηλεκτρονόμων.

Εισαγωγή. Ηλεκτρονόμος απόστασης τύπου σύνθετης αντίστασης. Ηλεκτρονόμος απόστασης τύπου τροποποιημένης σύνθετης αντίστασης. Ηλεκτρονόμος απόστασης τύπου μιγαδικής αντίστασης. Ηλεκτρονόμος απόστασης τύπου MHO. Γενικές παρατηρήσεις για όλους τους ηλεκτρονόμους απόστασης.

Εισαγωγή. Αξιοποίηση των τρανζίστορ στην κατασκευή αναλογικών στατικών ηλεκτρονόμων. Αξιοποίηση του τελεστικού ενισχυτή στην κατασκευή αναλογικού στατικού ηλεκτρονόμου. Αναλογικοί στατικοί ηλεκτρονόμοι: Στιγμιαίοι ηλεκτρονόμοι υπερέντασης ή υπέρτασης, Ηλεκτρονόμοι υπερέντασης με χρονική καθυστέρηση και αντίστροφου χρόνου χαρακτηριστικά. Ψηφιακοί στατικοί ηλεκτρονόμοι.

Εισαγωγή. Λειτουργία και ρυθμίσεις ηλεκτρονόμων υπερέντασης: Λειτουργία, Ρύθμιση του επιπέδου επιλογής ή επαναφοράς, Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας. Χρονικά χαρακτηριστικά. Ρύθμιση ηλεκτρονόμων αντίστροφου χρόνου. Ηλεκτρονόμοι ρεύματος ορισμένου χρόνου. Ηλεκτρονόμοι ρεύματος αντίστροφου χρόνου. Ρύθμιση ηλεκτρονόμων υπερέντασης σε βροχοειδή συστήματα με μια πηγή παραγωγής. Χρησιμοποίηση στιγμιαίων ηλεκτρονόμων υπερέντασης. Παράδειγμα ρύθμισης ηλεκτρονόμων υπερέντασης για προστασία ακτινωτών γραμμών. Παράδειγμα ρύθμισης ηλεκτρονόμων υπερέντασης για προστασία βροχοείδών συστημάτων. Χρησιμοποίηση δύο ηλεκτρονόμων αντί τριών για προστασία βραχυκυκλωμάτων μεταξύ φάσεων. Σύγκριση μονοφασικών και πολυφασικών ηλεκτρονόμων κατεύθυνσης υπερέντασης, Χαρακτηριστικά ασφαλειών. Διακόπτες ισχύος. Αυτόματοι διακόπτες με επανακλείσιμο. Προστασία ακτινωτών γραμμών διανομής. προστασία βραχυκυκλωμάτων γης.

Μέτρηση απόστασης. Προβλήματα στη μέτρηση απόστασης - Παράγειγμα 6.1. Παράμετροι σύνθετης αντίστασης. Αντιστάθμιση των σημάτων που τροφοδοτούνται σε ηλεκτρονόμους απόστασης για προστασία σφαλμάτων γης. Σήματα αντιστάθμισης για φασικούς ηλεκτρονόμους. Μη αντιμετατιθέμενοι αγωγοί. Επέκταση της πρώτης ζώνης. Ρύθμιση της πρώτης και δεύτερης ζώνης - Παράγειγμα 6.2. Ρύθμιση της τρίτης ζώνης, Πλήρες σύστημα μονάδας προστασίας απόστασης.

Εισαγωγή. Διαφορικοί ηλεκτρονόμοι. Προστασία οδηγού. Προβλήματα στη χρήση ηλεκτρονομων με οδηγούς σύρματος στις γραμμές. Οδηγοι ενεργοποίησης και φραγμού. Ηλεκτρονόμοι οδηγού σύρματος ΣΡ. Προβλήματα ηλεκτρονόμων οδηγού σύρματος ΣΡ. Ηλεκτρονόμοι οδηγού σύρματος ΕΡ. Τύπος κυκλοφορούντος ρεύματος. Τύπος αντιτιθέμενης τάσης. Γενικά χαρακτηριστικά οδηγών σύρματος ΕΡ. Οδηγός φέροντος ρεύματος. Μικροκυματικός οδηγός. Συσκευές σύγκρισης φάσης. Σύστημα σύγκρισης κατεύθυνσης. Προστασία οδηγού για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλήματα στη προστασία πολυτερματικών γραμμών. Προστασία υποστήριξης.

Γενικές αρχές. Διαφορική προστασία ρεύματος. Πολωμένη αναλογική διαφορική προστασία. Διαφορική προστασία τάσης. Μετασχηματιστές ρεύματος χωρίς πυρήνα σιδήρου. Σύγκριση κατεύθυνσης. Προστασία ζυγών χωρισμένων σε τμήματα. Προστασία περιβλήματος. Επίβλεψη και έλεγχος ενεργοποίησης.

Εισαγωγή. Προστασία υπερθέρμανσης. Ηλεκτρονόμοι αερίων. Ηλεκτρονόμοι αιφνίδιας πίεσης. Προστασία βραχυκυκλωμάτων γης. Πολωμένη διαφορική προστασία μετασχηματιστών. Ρεύμα ανισορροπίας. Παραδείγματα 9.1-9.3. Μέθοδοι αντιμετώπισης του ρεύματος μαγνήτισης εισροής. Ενιαία προστασία γεννήτριας-μετασχηματιστή. Προστασία μετασχηματιστών και αγωγών προστασίας.

Προστασία γεννήτριας. Προστασία του στάτη. Βραχυκυκλώματα στο στάτη μεταξύ φάσεων και γης. Παράδειγμα 10.1. Εσωτερικά βραχυκυκλώματα σπειρών του στάτη. Υπέρταση στο στάτη. Προστασία του δρομέα: Βραχυκυκλώμτα γης, Ανοικτοκύκλωμα, Ασύμμετρα ρεύματα στο στάτη. Σφάλματα που επιδρούν ταυτόχρονα στο στάτη και στο δρομέα. Γενικό διάγραμμα προστασίας γεννήτριας. Προστασία συστήματος γεννήτριας-μετασχηματιστή. Προστασία κινητήρων ΕΡ. Προβλήματα κινητήρων. Προστασία στάτη επαγωγικών κινητήρων: Προστασία φασικών βραχυκυκλωμάτων, Προστασία βραχυκυκλωμάτων γης, Προστασία κατά την απώλεια στήριξης, Προστασία υπερφόρτισης, Προστασία υπότασης, Προστασία σε ασύμμετρες τάσεις τροφοδοσίας. Προστασία βοηθητικών συσκευών σε ηλεκτρικούς σταθμούς.

Ασκήσεις προς λύση. Εκφωνήσεις ασκήσεεων 5.1-5.2-6.2-6.3-7.1-10.1

Λύμένες ασκήσεις. 3.1-3.2-5.1-5.2-6.1-6.2-6.3-

Λυμένη άσκηση 10.1