Μαθηματικά για Οικονομολόγους I (τμήμα Α)

Ιωάννης Βενέτης

Περιγραφή

Συναρτήσεις μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (συνέχεια, παράγωγοι, ακρότατα, θεωρήματα μέσης τιμής) - Οικονομικές Εφαρμογές.

Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο ολοκλήρωμα, γενικευμένο ολοκλήρωμα) - Οικονομικές Εφαρμογές.

Ακολουθίες και σειρές αριθμών, δυναμοσειρές.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (syllabus) 2021/22

MS-TEAMS για online συναντήσεις

 

 

Ημερολόγιο