Μαθηματικά για Οικονομολόγους II (τμήμα Α)

Ιωάννης Βενέτης

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα: πίνακες/μήτρες, άλγεβρα μητρών, συστήματα εξισώσεων. Εφαρμογές στην Οικονομική.

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών (όρια, συνέχεια, μερικές παράγωγοι, διαφορικά, ακρότατα, ακρότατα με μέθοδο πολλαπλασιαστή Lagrange).

Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (γραμμικές πρώτης τάξης, γραμμικές δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, μη-γραμμικές).

Εισαγωγή στις εξισώσεις διαφορών.

 

 

======================================

Βοηθητικό στην άλγεβρα μητρών/πινάκων

Προβείτε σε εγκατάσταση του λογισμικού gretl - είναι ανοιχτού κώδικα (δωρεάν).

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα http://gretl.sourceforge.net/

και αριστερά gretl for Windows (για όσους έχουν Windows) http://gretl.sourceforge.net/win32/
 
Η τελευταία έκδοση (λογισμικό ανοιχτού κώδικα) βρίσκεται στο
 
                                                  self-installer (64-bit)
latest release (Jan 18, 2021)  gretl-2021a-64.exe