Οικονομική του Διεθνούς Εμπορίου

Δημήτριος Σκούρας

Περιγραφή

Θεματικές Ενότητες:

Το διεθνές εμπόριο

Το διεθνές εμπόριο στην οικονομική επιστήμη, διεθνές εμπόριο και διεθνής οικονομική. Το διεθνές εμπόριο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου

Το υπόδειγμα Ricardo: παραγωγικότητα εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα. Το υπόδειγμα Heckscher - Ohlin: πόροι και διεθνές εμπόριο. Ένα πρότυπο υπόδειγμα διεθνούς εμπορίου: όροι εμπορίου και ευημερία ? εξαγωγικά και εισαγωγικά προσανατολισμένη μεγέθυνση ? διεθνείς μεταβιβάσεις εισοδήματος ? επίδραση δασμών και εξαγωγικών επιδοτήσεων στους όρους εμπορίου ? το θεώρημα Stopler - Samuelson - το θεώρημα Rybczynski ? καμπύλες διάθεσης (offer curves). Το υπόδειγμα του ενδοκλαδικού εμπορίου: οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός, διαφοροποίηση προϊόντων και διεθνές εμπόριο. Διεθνής κίνηση συντελεστών παραγωγής.

Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

Εμπορικές Πολιτικές: αναλυτικό πλαίσιο μερικής και γενικής ισορροπίας ? ?μικρή? και ?μεγάλη? χώρα ? μέτρηση οφέλους και απωλειών από την άσκηση εμπορική

Περισσότερα  
Κωδικός: ECON1221
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις