Εμπορικό Δίκαιο & Πνευματικά Δικαιώματα

Αντώνιος Μανιάτης

Περιγραφή

Νομικό μάθημα του Εμπορικού Δικαίου και του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ημερολόγιο