Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθανασία Μπουραντά

Περιγραφή

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Κωδικός:2.2C

 

Εξάμηνο: 2 / Έτος: 1 (Υποχρεωτικό)

 

Διδάσκοντες: Aθ. Μπουραντά

 

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

 

Ώρες Θεωρίας (ανά εβδομάδα): 3

 

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου (ανά εβδομάδα):

 

Υλη  Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις κρίσιμες λειτουργίες της διοίκησης επιχειρήσεων που αφορούν στο προγραμματισμό, στη οργάνωση, στην καθοδήγηση και στον έλεγχο.  Υποστηρίζεται από μελέτες περιπτώσεων και συζήτηση άρθρων που συνδέονται με τις γνωστικές περιοχές του μαθήματος.

 

Στόχοι του Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Ενημερωθούν για την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης αυτής  
  • Κατανοήσουν τις τέσσερις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
  • Εξοικειωθούν με τον καθορισμό στόχων και σχεδίων, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα του περιβάλλοντος
  • Αναγνωρίζουν τον τόπο που η οργανωτική δομή και η συνεργασία των τμημάτων της επιχείρησης μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο