Επιχειρησιακή Έρευνα

Γρηγόριος Μπεληγιάννης

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματοποιείται σε δέκα διαλέξεις οι οποίες καλύπτουν σε βάθος τα θέματα λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον και το ρόλο της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυση της θεωρίας και της πρακτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρουσιάζονται πολλοί τύποι μοντέλων επίλυσης και αναλύονται διεξοδικά τα μοντέλα Γραμμικού Προγραμματισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των δέκα διαλέξεων πραγματοποιούνται και δύο επαναληπτικά μαθήματα στα οποία παρουσιάζονται επιλεγμένες ασκήσεις και επιλύοντυαι θέματα παλαιότερων εξεταστικών.

 

Γραμμικός Προγραμματισμός

 • Πεδία χρήσης και υποθέσεις γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ)
 • Η μεθοδολογία διαμόρφωσης Μοντέλων ΓΠ
 • Παραδείγματα
 • Γραφική επίλυση προβλημάτων ΓΠ 
 • Ανάλυση ευαισθησίας μέσω της γραφικής προσέγγισης
 • Κλασσικά προβλήματα εφαρμογών του ΓΠ
 • Επίλυση προβλημάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Η μέθοδος simplex

 • Αναγωγή προβλημάτων ΓΠ στην κανονική τους μορφή
 • Βασικές εφικτές λύσεις και η
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Βασικές έννοιες μοντελοποίησης
 • Παράδειγμα προβλήματος βελτιστοποίησης
 • Γραφική επίλυση
 • Δεσμευτικοί και μη δεσμευτικοί περιορισμοί
 • Παραλλαγές
 • Παράδειγμα προβλήματος ελαχιστοποίησης
 • Γραφική επίλυση
 • Δεσμευτικοί και μη δεσμευτικοί περιορισμοί
 • Παραλλαγές
 • Ειδικές περιπτώσεις
 • Άπειρες εναλλακτικές βέλτιστες λύσεις
 • Ειδικές περιπτώσεις
 • Καμία εφικτή λύση
 • Μη φραγμένο πρόβλημα
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Γραφική επίλυση ανάλυσης ευαισθησίας
 • Δεσμευτικοί περιορισμοί
 • Δυϊκή τιμή
 • Σκιώδης τιμή
 • Ελεύθερο αγαθό
 • Εύρος εφικτότητας
 • Μη δεσμευτικοί περιορισμοί
 • Ανάλυση ευαισθησίας σε πρόβλημα ελαχιστοποίησης
 • Ανάλυση αντικειμενικών συντελεστών
 • Ανάλυση σταθερών δεξιού μέλους
 • Επιλογή χαρτοφυλακίου
 • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός
 • Επιλογή επενδύσεων σε καθεστώς περιορισμένων κεφαλαίων
 • Το πρόβλημα της δίαιτας
 • Πρόβλημα επιλογής διαφημιστικών μέσων
 • Έρευνα μάρκετινγκ
 • Γενική και κανονική μορφή του μοντέλου
 • Κατασκευή αρχικού πίνακα simplex
 • Μετακίνηση σε μια καλύτερη βασική εφικτή λύση
 • Επίλυση προβλήματος με περισσότερες από δύο μεταβλητές απόφασης με τη μέθοδο simplex
 • Επίλυση προβλήματος ελαχιστοποίησης με τη μέθοδο simplex
 • Περιορισμοί ισότητας
 • Αρνητικά δεξιά μέλη
 • Εναλλακτικές βέλτιστες λύσεις
 • Καμία εφικτή λύση
 • Μη φραγμένο πρόβλημα
 • Μεταβλητές που δεν περιορίζονται ως προς τις τιμές
 • Ισοβαθμίσεις στη μέθοδο simplex

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0