ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά

Περιγραφή

Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος, με βάση τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στο μάθημα αυτό, με σειρά διαλέξεων, όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος παρουσιάζουν στους φοιτητές το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, σε συνάρτηση με το συνολικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Έτσι οι φοιτητές γνωρίζουν και συνειδητοποιούν, από την αρχή της φοίτησής τους, την ταυτότητα των σπουδών τους. Η εισήγηση της διδάσκουσας εστιάζει σε σειρά εννοιών που είναι απαραίτητες για τη συνέχεια των σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.

Κωδικός: CULTURE179
Κατηγορία: Ιστορίας- Αρχαιολογίας » Προπτυχιακό

Ενότητες

Θέμα της εργασίας: ''Η οργάνωση του χώρου της πόλης καταγωγής των φοιτητών ή του Αγρινίου''

Στην εργασία οι φοιτητές θα προσεγγίσουν τις βασικές κατηγορίες των αστικών τυπολογιών (δρόμοι, πλατείες, οικοδομικά τετράγωνα) της πόλης καταγωγής τους ή του Αγρινίου και τη νεότερη ιστορία της.

Η εργασία θα περιλαμβάνει:

1. Φωτογραφική αποτύπωση (φωτογραφίες) πλατείας, δρόμου, μετώπου οικοδομικού τετραγώνου.

2. Σύντομη αναφορά στην ιστορία της πόλης που επέλεξαν να παρουσιάσουν (19ος και 20ός αιώνας).

3. Βιβλιογραφία, διαδικτυογραφία.

Το κείμενο της εργασίας θα είναι περίπου 1.200 λέξεις.

Θα παραδοθεί τεύχος Α4 σε μορφή word ή σε μορφή PowerPoint.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -