ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

Θεοδώρα Mονιούδη-Γαβαλά

Περιγραφή

Θα αναπτυχθούν με σειρά διαλέξεων τα παρακάτω θέματα:

-Ευρωπαικό αστικό δίκτυο και ανάπτυξη. Ο θεσμός των πολιτιστικών πρωτευουσών, η ελληνική εμπειρία.

-Οικισμοί του ελληνικού κράτους, 19ος αιώνας: από το προεπαναστατικό πρότυπο στην ιεράρχηση του δικτύου των αστικών κέντρων με άξονα το εθνικό κράτος.

-Ο πολιτισμός του καπνού: καπνοπαραγωγή και καπναποθήκες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου.

-Ο πολιτισμός της μαστίχας: η σχέση της μαστιχοπαραγωγής με το οικιστικό περιβάλλον των μαστιχοχώρων Χίου (14ος-20ος αιώνας).

Βλ. περιγραφή και προτεινόμενη βιβλιογραφία στα ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 19-20.

 

 

Ενότητες

Eυρωπαικές πόλεις ως πολιτιστικές πρωτεύουσες Ευρώπης.

Στοιχεία εργασίας:

-Το πολιτιστικό περιεχόμενο

-Η διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

 

 

βλ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 19-20 στα ΕΓΓΡΑΦΑ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις