Μεθοδολογία Παραγωγής Πολυμεσικών και Πολιτισμικών Τίτλων

Γεώργιος Στυλιαράς

Περιγραφή

Εξοικείωση με μεθοδολογία παραγωγής πολυμεσικών τίτλων. Παρουσίαση κάθε βήματος της μεθοδολογία. Ανάλυση απαιτήσεων. Σχεδιασμός. Υλοποίηση. Αξιολόγηση. Πρακτική εφαρμογή κάθε βήματος της μεθοδολογίας. Επισκόπηση υπαρχόντων πολιτισμικών πολυμεσικών προϊόντων. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Ανάλυση εφαρμογής

Σχεδιασμός εφαρμογής

Παραγωγή, Προ-παραγωγή, Κύρια παραγωγή

Ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής, Ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής, Ανταπόκριση κοινού, Προώθηση / Dissemination, Mελλοντικά βήματα

Νέες Τεχνολογίες, Λογισμικό, Υπηρεσίες για την Ιστορία των Πόλεων και τον Πολιτισμό (1/2)

Νέες Τεχνολογίες, Λογισμικό, Υπηρεσίες για την Ιστορία των Πόλεων και τον Πολιτισμό (2/2)

Διεπαφή χρήστη, Σενάριο χρήσης, Σύστημα διαχειριστή, Αρχιτεκτονική εφαρμογής

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -