Πολυμεσικές Εφαρμογές

Γεώργιος Στυλιαράς

Περιγραφή

Παρουσίαση θεωρίας πολυμέσων. Παρουσίαση στοιχείων υλικού και λογισμικού για κάθε μορφή δεδομένων (Κείμενο, Ήχος, Βίντεο, Εικόνα, Animation, Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις). Αξιοποίηση κάθε μορφής δεδομένων σε πολυμεσικές εφαρμογές. Εμβάθυνση στα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και τον προγραμματισμό τους.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Ορισμός, Επικοινωνία, Μοντέλα επικοινωνίας, Μέσα επικοινωνίας / πολυμέσα, Χαρακτηριστικά συστημάτων πολυμέσων, Ψηφιοποίηση, Interaction, Συμπίεση, Υπερμέσα

Φάσεις εργασίας, Ανάλυση απαιτήσεων, Σχεδιασμός εφαρμογής, Παραγωγή, Αξιολόγηση, Ομάδα παραγωγής

Εισαγωγικά, Εισαγωγή / επεξεργασία κειμένου, Μορφή κειμένου, Εκτύπωση κειμένου, Κανόνες χρήσης κειμένου στις εφαρμογές πολυμέσων, Director

Χρωματικά μοντέλα, Ψηφιακή εικόνα και ανάλυση, Είδη ψηφιακής εικόνας, Χαρτογραφικές / διανυσματικές εικόνες, Μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, Δημιουργία - επεξεργασία - προβολή εικόνας, Director

CCD, Scanners, Εκτυπωτής, Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Κάρτες γραφικών, Οθόνες CRT, Οθόνες LCD - TFT, Οθόνες Touchscreen

Εισαγωγικά, Κβάντωση - κωδικοποίηση, Μέθοδοι κωδικοποίησης, Συμπίεση, Άλλες τεχνολογίες, Υλικό, Λογισμικό, Εφαρμογές πολυμέσων, Director

Εισαγωγικά, Τρόποι δημιουργίας ψηφιακού βίντεο, Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο, Μορφοποίηση / συμπιεστές,  Director

Εισαγωγικά, Αρχές σχεδιοκίνησης σύμφωνα με τον Lasseter, 2D Animation, 3D Animation, Τρισδιάστατη πραγματικότητα, Εφαρμογές, Director

Εργαστηριακές ασκήσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -